mieszkancy sd

Segregujmy odpady suche i mokre!

Najłatwiejszym do wprowadzenia i najbardziej efektywnym jest system segregacji na odpady mokre i odpady suche. Jest to najbardziej intuicyjny podział. Gwarantuje to wysoką efektywność segregacji u źródła. Mieszkańcy wydzielają z odpadów komunalnych odpady wilgotne i organiczne, które:

 

Zanieczyszczają pozostałe surowce wtórne i utrudniają ich odzyskanie na sortowni,
Ale same mogą być przetworzone w cenny nawóz.

 

Odpady mokre, to odpady ulegające biodegradacji, czyli odpady z których można wyprodukować kompost – np. resztki żywności, fusy kawy i herbaty, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, trawa, liście, zwiędłe rośliny czy ziemia po kwiatach. Wszystkie pozostałe odpady wytwarzane w gospodarstwie to odpady suche – między innymi różnego rodzaju opakowania żywnościowe czy kosmetyczne, szkło, tworzywa sztuczne, kartony po sokach i mleku, puszki aluminiowe i metalowe, zużyte pieluchy, odpady wielomateriałowe.

Odpady mokre są deponowane w brązowych pojemnikach albo workach. Odpady suche poddaje się natomiast dodatkowej segregacji wydzielającej surowce do recyklingu, takie jak papier, tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne i kolorowe – surowce te deponuje się odpowiednio w pojemnikach albo workach koloru niebieskiego (papier), żółtego (tworzywa sztuczne), białego (szkło bezbarwne) oraz zielonego (szkło kolorowe). Odpady pozostałe po segregacji na surowce do recyklingu są wyrzucane do pojemnika o dowolnym kolorze.

Opisany system segregacji odpadów pozwala na zminimalizowanie ilości odpadów deponowanych na składowiskach odpadów komunalnych (innych niż obojętne i niebezpieczne). Odpady mokre mogą zostać poddane kompostowaniu (recykling organiczny), natomiast odpady z segregacji surowcowej poddane recyklingowi chemicznemu lub surowcowemu.

 

Do tej pory sporym problemem dotyczącym segregacji odpadów na poziomie gospodarstw domowych jest mylna interpretacja odpadów nadających się do odzysku – np. do pojemników przeznaczonych na szkło wrzucane są słoiki razem z metalowymi zakrętkami, które stanowią zanieczyszczenie szkła przeznaczonego do recyklingu. Powoduje to, iż odpady poddane segregacji, przed powtórnym przetworzeniem czy wykorzystaniem, i tak trafiają do sortowni, gdzie od strumienia odpadów surowcowych oddzielane są zanieczyszczenia.

Problem ten między innymi skłonił władze Sosnowca [1] do rezygnacji z wielosegmentowej segregacji odpadów na rzecz systemu dualnego z podziałem na odpady ulegające biodegradacji (odpady mokre) oraz pozostałe odpady (odpady suche). Odpady suche planuje się poddawać segregacji w sortowni, natomiast odpady biodegradowalne pospożywcze z frakcji mokrej poddawać procesowi kompostowania w miejskiej kompostowni.

Dla porównania inne miasta, takie jak Gdańsk [2] czy Rzeszów [3] zmodyfikowały swoje systemy zbierania odpadów, opierając je zarówno na systemie wielopojemnikowym (segregacja surowców do recyklingu) jak i na systemie dualnym (podział na frakcję mokrą i suchą).

W Gdańsku [2] odpady są segregowane systemem dualnym, w którym odpady dzieli się na odpady mokre i odpady suche, które trafiają do oddzielnych pojemników. Odpady mokre są wrzucane do brązowych pojemników lub brązowych worków. Natomiast odpady suche są poddawane segregacji systemem czteropojemnikowym, wydzielającym papier, szkło oraz tworzywa sztuczne. Pozostałość po segregacji jest wrzucana do pojemnika lub worka dowolnego koloru.

W Rzeszowie [3] za odpady suche uznaje się papier i tekturę, tworzywa sztuczne, reklamówki i folie, puszki aluminiowe, pojemniki po produktach mlecznych, kartony po napojach, tekstylia i drewno. Za odpady mokre uznaje się między innymi resztki żywności oraz mocno zabrudzone opakowania. Frakcja odpadów suchych jest zbierana do oddzielnych kontenerów i następnie segregowana na surowce wtórne w sortowni. Frakcja odpadów mokrych jest deponowana na składowisku odpadów. W przyszłości planowane jest kompostowanie odpadów organicznych pochodzących z frakcji mokrej.

 

 

[1] www.mzso.sosnowiec.pl

[2] www.zut.com.pl

[3] www.erzeszow.plSkomentuj


5 − = dwa


Pojemniki na bioodpady – co do nich wrzucamy?

Podstawowa zasada jest bardzo prosta – jeśli masz jakieś wątpliwości, czy odpad jest biodegradowalny czy nie – nie wrzucaj! (więcej…)

Segregujmy odpady suche i mokre!

Najłatwiejszym do wprowadzenia i najbardziej efektywnym jest system segregacji na odpady mokre i odpady suche. Jest to najbardziej intuicyjny podział. (więcej…)

Jakie zmiany w gospodarce odpadami?

Mając na uwadze zaostrzające się przepisy dotyczące poziomu odzysku i recyklingu oraz redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji (więcej…)